Ο όμιλος

Ο όμιλος

Οι εταιρίες του Ομίλου Planetek

Ο όμιλος Planetek αποτελείται από 4 εταιρίες.

Μαζί με την Planetek Italia s.r.l. μητρική εταιρία, η Planetek Hellas Ε.Π.Ε. και δύο πανεπιστημιακά spin-offs, το GAP s.r.L και το GEO-K s.r.l.,  ανήκουν στον Όμιλο και είναι ειδικευμένοι στην τηλεπισκόπηση και την επεξεργασία των δεδομένων με οπτικά συστήματα και αισθητήρες radar.

Planetek Italia

Είναι ο ιδρυτής και ηγέτης του Όμιλου. Η Planetek Italia σχεδιάζει νέες διαδικασίες και λύσεις που απλουστοποιούν την χρήση geo-localized πληροφοριών. Οι δραστηριότητες καλύπτουν όλες τις φάσεις του ‘’κύκλου ζωής’’ των δεδομένων geo-localized, από την απόκτηση, αποθήκευση διαχείριση, ανάλυση και κοινοποίηση της πληροφορίας, με σκοπό την παραγωγή και την δημιουργία γνώσης.

Από το 1994, η εταιρία είναι ενεργή σε τοπικές και διεθνής αγορές μέσω των τεσσάρων στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων της: Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Space Systems, Government & Security, Business to Business και στην Ελλάδα μέσω της Planetek Hellas Ε.Π.Ε. Το πεδίο εφαρμογών είναι επιστημονικές αποστολές για την εξερεύνηση του σύμπαντος, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της γης καθώς και της ανοικτής διακυβέρνησής και τον ‘’έξυπνων πόλεων’’.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Planetek Italia

Planetek Hellas

H Planetek Hellas Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς.

Παρέχει λύσεις στους τομείς της γεωπληροφορικής και πιο συγκεκριμένα λύσεις που αφορούν τη χρήση δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπησης και συστημάτων που μοιράζονται χωρικές πληροφορίες για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την πολιτική προστασία.

Συμμετέχει σε κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της διαστημικής έρευνας, όπου έχει την εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση των δεδομένων που προκύπτουν από της διαστημικές αποστολές και την παρατήρηση του διαστήματος.

Geo-K

GEO-K s.r.l είναι το πρώτο spin-off του πανεπιστημίου της Ρώμης (Rome Tor Vergata) που ιδρύθηκε το 2006.

Η αποστολή του είναι να διεξάγει έρευνα και ανάπτυξή και να παρέχει συμβουλές , υπηρεσίες και προϊόντα στον τομέα της επεξεργασίας της εικόνας και optical, hyperspectral και microwave remote sensing. Το προσωπικό της GEO-K έχει μεγάλη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο σε έργα που αναπτύσονται και προωθούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

http://www.geok.it/

GAP

GAP s.r.l. ένα spin-off του πανεπιστημίου του Μπάρι, με στόχο να δημιουργήσει προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου στους τομείς της τηλεπισκόπησης και σχετικών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού με έμφαση στις εφαρμογές Geomatic.

Η επιστημονική συνιστώσα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την ομάδα της επισκόπησης του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου του Μπάρι και του CNR-ISSIA, Ινστιτούτο για τη μελέτη των ευφυών συστημάτων αυτοματισμού του Μπάρι.

μοιραστείτε το