Προφίλ

Προφίλ

Απλουστεύοντας την πολυπλοκότητα του διαστήματος

Η Planetek Eλλάς είναι μια ελληνική εταιρία μέλος του ομίλου Planetek ο οποίος απο το 1994 δραστηριοποιείται στον τομέα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωχωρικών δεδομένων καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού για τους δορυφόρους σε τροχια αλλά και για τις επίγειες βάσεις τους.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006, και έχει την έδρα της στην Αθήνα, και στόχος της είναι να ακολουθήσει την επιτυχή προσέγγιση της αγοράς, της μητρικής εταιρείας Planetek Italia, της οποίας οι εφαρμογές και λύσεις αναπτύσσονται στο πλαίσιο των σημαντικότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της διαστημικής έρευνας, της ολοκλήρωσης συστημάτων για τη διαχείριση, την ανάλυση και τη διαμοίραση των γεωγραφικών πληροφοριών.

Η εμπειρία της Planetek Hellas εστιάζεται στην προηγμένη επεξεργασία τηλεπισκόπησης και στην άριστη ικανότητα ανάπτυξης GIS συστημάτων (commercial-of-the-shelf) και την παράδοση  εφαρμογών στον πραγματικό κόσμο. Αυτές οι εφαρμογές απευθύνονται συνήθως σε δημόσιες υπηρεσίες όπως τοπικά διοικητικά γραφεία και περιβαλλοντικές αντιπροσωπείες. Ένας σημαντικός αριθμός πόρων υιοθετείται στην ερευνητική δραστηριότητα και την καινοτομία προϊόντων.

Οι υπηρεσίες της Planetek Hellas συνδυάζουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων  σε εννέα διαφορετικά χρηματοδοτούμενα έργα της ESA. Μερικά από αυτά τα έργα είναι τα PARC-Archipelago (Posidonia-oceanica Advanced Remote Cognition), SIMS (Seagrass Integrated Monitorign System), Marcoast2 (Marine & Coastal Environmental Information Services), Coastal Outfall, EOforUN και WEOS.

Η Planetek Hellas έχει αντίστοιχες δραστηριότητες σε επιδοτούμενα έργα στο πρόγραμμα EC-FP7 όπως στα ITACA (Innovation Technologies and Applications for Coastal Archaeological sites), SAFER (Space Applications For Emergency Response),  BIO_SOS (Biodiversity Multisource Monitoring System – From Space to Species), G-NEXT (GMES pre-operational security services for supporting external actions), και  eENVplus (eEnvironmental services for advanced application within INSPIRE).

H Planetek Hellas είναι η πρώτη εταιρία που υπέγραψε συμβόλαιο με το European Space Astronomy Centre (Μάρτιος 2013) για το οποίο εφαρμόζει ένα σύστημα SDI.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Planetek Hellas καθώς και η συμμετοχή της στα παραπάνω έργα οδήγησε στην δημιουργία των παρακάτω προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Satellite based Near Real Time Sea Water Quality Monitoring (Chlorophyll-a concentration, Sea Surface Temperature, Water Transparency)
 • Water Turbidity at high resolution
 •  Satellite Seabed and Sea Grass Mapping (Posidonia Oceanica)
 •  Shallow Waters bathymetry
 •  Satellite Coastline Monitoring
 • Coastal erosion and Restoration Coastal Land Use (Mangrove mapping)
 •  Census and classification of Coastal Work
 • Oil and Gas Implantation monitoring
 • Near-shore dredging / excavation works
 • Pipeline movement detection
 •  INSPIRE compliant Spatial Data Infrastructure Platforms

Ο όμιλος Planetek συμμετέχει επίσης στην δημιουργία και την εφαρμογή λογισμικού σε δορυφορικά συστήματα για αποστολές με στόχο την παρατήρηση της γης , όπως τα ERS, Envisat και COSMO-SkyMED. Η εμπειρία στην παροχή Γεωπληροφορικών λύσεων (Earth Observation & Spatial Data Infrastructure) και η συνεργασία με την ESA και την Ευρωπαική Επιτροπή , καθιστούν την εταιρία πάροχο εξειδικευμένων τεχνολογιών που χρειάζονται για την λήψη και την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων που λαμβάνονται από τα spacecrafts instruments , λύσεων και συστημάτων αρχειοθέτησης, διάδοσης. Η εμπειρία στην παροχή λύσεων Geoinformations  (Earth Observation & Spatial Data Infrastructure) και η συνεργασία με την  ESA και το European Commission, κάνει την εταιρία πάροχο εξειδικευμένων τεχνολογιών που χρειάζονται για την λήψη και την επεξεργασία δοσυφορικών δεδομένων που λαμβάνονται απο τους διαστημικούς σταθμούς , για την αρχειοθέτηση, τη διάδοση , την δημοσίευση και την διανομή των παραγόμενων προιόντων καθώς και τις μηχανικές υπηρεσίες υποστήριξής νέων αποστολών, μελέτες σκοπιμότητας κ.α. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στα συστήματα ‘’Ground Segment’’, εγκαθίστανται στην Γη για την διαχείριση και τον έλεγχο των διαστημικών αποστολών καθώς και την λήψη και επεξεργασία των δεδομένων που παράγονται από τα όργανα του διαστημικού σκάφους. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η εμπειρία είναι κοινή ιδιοκτησία του Ομίλου Planetek σαν αποτέλεσμα της συνεχούς μεταφοράς της γνώσης, που αποτελεί και πολιτική της εταιρίας. Η Planetek Hellas είναι η εταιρία αναφορά στην Ελληνική αγορά ως πάροδος υπηρεσιών και συστημάτων ‘’Ground Segment’’.

 

μοιραστείτε το