χωροταξία

χωροταξία

Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα πεδία εφαρμογών της γεω-πληροφορικής.

Η Χωροταξία αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς εφαρμογής της γεωματικής. Οι τεχνικές Παρατήρησης Γης ενοποιημένες με συστήματα GIS αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την γρηγορότερη και αποδοτικότερη επίτευξη των χωροταξικών δραστηριοτήτων. Η παρακολούθηση και ανάλυση εδάφους έχει την δυνατότητα να καταγράφει την μεταβαλλόμενη δυναμική φυσικών και ανθρωπογενών φαινομένων.

 

μοιραστείτε το